Anamnese

MEDISCHE ANAMNESE

Gezondheidsvragenlijst Tandheelkunde

Aan de hand van het onderstaande anamneseformulier informeren wij naar uw medische voorgeschiedenis en het gebruik van medicijnen, die uw mondgezondheid kunnen beïnvloeden. Uw medische situatie kan beperkingen opleggen aan de uit te voeren behandeling of leiden tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Aan de hand van de vragenlijst kan de behandelaar het medisch risico bepalen dat zou kunnen ontstaan tijdens een behandeling. Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

Privacy

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Lees hoe wij dat doen in ons Privacy reglement.

   M/V
   manvrouw
   Naam:
   Email:
   telefoon/mobiele nummer:
   Geboortedatum
   Is er de afgelopen maanden iets aan uw gezondheid veranderd?
   janee
   Bent u onder behandeling van een arts of medische specialist?
   janee
   Bent u de afgelopen jaren opgenomen geweest in het ziekenhuis?
   janee
   Heeft u ooit een ernstige ziekte doorgemaakt?
   janee
   Bent u ergens allergisch voor?
   janee
   Heeft u een hartinfarct gehad?
   janee
   Gebruikt u bloedverdunners?
   janee
   Heeft u wel eens last van hartkloppingen?
   janee
   Wordt u voor hoge bloeddruk behandeld?
   janee


   Heeft u pijn op de borst bij inspanningen en/of bij emoties?
   janee
   Heeft u last van gezwollen enkels/voeten?
   janee
   Wordt u kortademig als u plat in bed ligt?
   janee
   Bent u bij inspanning kortademig?
   janee
   Heeft u een hartklepgebrek of een kunsthartklep?
   janee
   Heeft u een aangeboren hartafwijking?
   janee
   Heeft u wel eens een ontsteking van uw hart doorgemaakt?
   janee
   Heeft u een pacemaker of een neurostimulatior?
   janee
   Wordt u gecontroleerd door de trombosedienst?
   janee
   Bent u ooit flauwgevallen?
   janee
   Heeft u last van hyperventileren?
   janee
   Heeft u epilepsie, vallende ziekte?
   janee
   Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte (of TIA) gehad?
   janee
   Heeft u last van longklachten zoals astma, bronchitis of chronische hoest?
   janee
   Heeft u suikerziekte?
   janee Zo ja, gebruikt u insuline? janee
   Heeft u bloedarmoede?
   janee
   Heeft u wel eens langdurige bloedingen gehad na het trekken van tanden/kiezen of na operatie of verwonding?
   janee
   Heeft u hepatitis, geelzucht of een andere leverziekte (gehad)?
   janee
   Heeft u een nierziekte?
   janee
   Heeft u chronische maag-darmklachten?
   janee
   Heeft u een aandoening van de schildklier?
   janee
   Heeft u reuma en/of chronische gewrichtsklachten?
   janee
   Heeft u momenteel een besmettelijke ziekte?
   janee
   Bent u bestraald vanwege een tumor in hoofd en of hals?
   janee
   Rookt u?
   janee
   Rookt u pijp?
   janee
   Gebruikt u alcohol?
   janee
   Gebuikt u drugs of heeft u drugs gebruikt?
   janee
   Vrouwen - Bent u zwanger?
   janee
   Vrouwen - geeft u borstvoeding?
   janee
   Heeft u een ziekte of aandoening waar hierboven niet naar is gevraagd?
   janee
   Gebruikte u ooit een bisfosfonaat of denosumab?
   janee
   Gebruikt u momenteel medicijnen?
   janee
   Graag ontvangen wij een medicijnenlijst van uw apotheek.
   Hierbij gaat u akkoord dat uw gegevens worden verwerkt in ons dossier en u de vragenlijst naar waarheid hebt ingevuld. Inzake de wet AVG gaat u akkoord dat uw adresgegevens t.b.v. factoring worden gedeeld met Netpoint en u de factuur per email ontvangt.
   Ik ga akkoord
   janee

  START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH